Voorstelling beleven. (HER) ontdek jezelf ervaring.

€ 45,00

Bij deze voorstelling die gevuld wordt met demonstraties en interactiviteit met het publiek,ontdekt u heel wat bewustwordingen die u betere inzichten geven in uw eigen levenssituatie.

Dit loopt door in telkens andere locaties omdat deze on tour wordt uitgevoerd.

Deze voorstelling duurt een 3 tal uren met een pauze voorzien, als ook 2 dranken en hapjes.

Ook schenken wij een deel aan de blinde geleiden honden van Genk.

U ontvangt ook zelf als nieuwe lid een geschenk op het einde van de voorstelling.

Bij u inschriving bent u automatisch lid, zodat u bij de volgende inschrijving 5 euro korting krijgt bij inschrijving.

Ook de leden die ons weer nieuwe inschrijvingen bezorgen, krijgen bij hun volgende bezoek korting die tot maximum 15 euro korting kan  behalen.

Voor meer info en inschrijvingen zie link.

EXPERIENCES. (RE)  DISCOVER YOUR EXPERIENCE.

In this performance, which is filled with demonstrations and interactivity with the audience, you will discover many awarenesses that give you better insights into your own life situation.
This continues in different locations because it is performed on tour.
This performance lasts about 3 hours with an intermission, as well as 2 drinks and snacks.
We also donate a part to the blind guide dogs of Genk.
As a new member you will also receive a gift at the end of the performance.
When you register you are automatically a member, so that you will receive a 5 euro discount at the next registration.
The members who provide us with new registrations will also receive a discount on their next visit that can be discounted up to a maximum of 15 euros.
For more information and registration see link.

VIVE LA PRESENTACIÓN. (RE) DESCUBRE TU EXPERIENCIA.

En esta actuación, que está llena de demostraciones e interactividad con la audiencia, descubrirás muchas percepciones que te darán una mejor percepción de tu propia situación de vida.
Esto continúa en diferentes lugares porque se realiza en gira.
Esta actuación tiene una duración aproximada de 3 horas con un intermedio, además de 2 bebidas y refrigerios.
También donamos una parte a los perros guía ciegos de Genk.
Como miembro nuevo, también recibirá un obsequio al final de la actuación.
Cuando te registras, automáticamente eres miembro, por lo que recibirás un descuento de 5 euros al registrarte para el próximo registro.
Los socios que nos faciliten nuevas inscripciones también recibirán un descuento en su próxima visita que podrá descontar hasta un máximo de 15 euros.

Para obtener más información y registrarse, consulte el enlace.