EVERY FORM OF ENERGY CARRIES INFORMATION AND DOES COMMUNICATION

At The Good Health Vibration, we bring the earth cosmos together.

This means this you discover that science and spirituality are not dualities, but a collaboration that when properly connected provides the right balance.

We don't give it much thought but all is literally energy and connected to other energies.

This understanding I demonstrate with the different workshops, courses that you can find in the offers.

My vision with The Good Health Vibration is that if we are aware of the different collaborations of all these energies we also make a better state for a healthier lifestyle and clear thoughts.

In this way getting back connected to the natural connections within you.

So that you learn how to better sense what suits you, so that you get to the core of your true self, which guides you in the choices on your further life path.

It seems like a big deal, yet once you step into the world of The Good Health Vibration, you quickly learn how it all works.

Here is an example of earth and cosmos working together.

In a large flower meadow are beautiful colored flowers.

They smell scrumptious and the colors make you dream of wonderful days.

You decide to pick some of them and lovingly care for them in a vase at home.

Fresh water every day, loving words but still after a week or two the beautiful flowers die out.

If you went back into the flower meadow every day, talking and enjoying all this, the same flowers would have lived longer than in your loving vase.

The soil in which they grow are their grounding their nourishment of their being (science), the rain and sun is the cosmos of their unfolding of their beauty, their strength (spirituality).

This cooperation provides the balance in their life stage.

This is also a law that counts for us humans.

That we reconnect our thinking, knowing, feeling so that the language of our bodies, thoughts and energies become intelligible to ourselves.

So that we have a better understanding of our life purpose and ensure a better society bestowed upon our children.

This is the vision of The Good Health Vibration.

You will also discover in our offerings that there are performances, which is performed in collaboration with School Of Universal Life(SOUL).

Together with my cousin/mentor Christos Kritikos, we bring in a respectful way through demonstrations and interactivity with the audience learning real life lessons that contribute in developing your personality.

 

Meanwhile, my first book is out which can be found under the author name Heart Sparrow, title of the book is Natural way, The 4 elements.
In the book you will discover the natural connection of you and your element.
A core element or combination of elements that will guide you along your life path, if you are aware of this and find the balance in it.
The book is available in different ways, order via this website, Facebook page as well as at the workshop Natural way, The 4 elements.
On this website you can also share the interaction that is asked for in the book, so that we can better support you in what is needed.

Vertaald met DeepL (https:/

Welcome to the journey through energies.

For more info, see the Links below.

 

 

Iedere vorm van energie draagt informatie en doet aan communicatie.

Bij The Good Health Vibration brengen wij de aarde en kosmos samen.

Dit betekent dit u ontdekt dat wetenschap en spiritualiteit geen dualiteiten zijn, maar een samenwerking die als ze juist verbonden zijn zorgt voor de juiste balans.

We staan er weinig bij stil maar al is letterlijk energie en verbonden met andere energieën.

Dit begrip toon ik aan met de verschillende workshops, cursussen die u bij de aanbiedingen kunt terug vinden.

Mijn visie met The Good Health Vibration is dat als we bewust zijn van de verschillende samenwerkingen van al deze energieën wij ook een beter toestand maken voor een gezondere levensstijl en heldere gedachten.

Op deze manier terug verbonden te geraken met de natuurlijke verbindingen in u.

 

Zodat u aanleert hoe beter aan te voelen wat voor uzelf beter past, waardoor u tot de kern van u ware zelf geraakt, die u zo gidsen in de keuzes op uw verdere levenspad.

Het lijkt wel een hele boterham maar toch zodra u instapt in de wereld van The Good Health Vibration, leert u heel snel hoe dit al in zijn werking gaat.

Hier een voorbeeld van een samenwerking aarde en kosmos.

In een grote bloemenweide staan prachtige gekleurde bloemen.

Ze rieken overheerlijk en de kleuren laten u dromen van prachtige dagen.   

U beslist om er een deel van te plukken en ze liefdevol thuis in een vaas te verzorgen.

Alle dagen vers water, liefdevolle woorden maar toch na een week of twee sterven de prachtige bloemen uit.

Als u iedere dag terug in de bloemenweide ging, pratend en genietend van al dit, dan hadden dezelfde bloemen langer geleefd dan in uw liefdevolle vaas.

De grond waarin ze groeien zijn hun aarding hun voeding van hun zijn (wetenschap), de regen en zon is de kosmos van hun ontplooien van hun schoonheid, hun kracht (spiritualiteit).

Deze samenwerking zorgt voor de balans in hun levensfase.

Dit is ook een wet die telt voor ons mensen.

Dat we ons denken, weten, voelen terug te verbinden zodat de taal van onze lichaam, gedachten en energieën verstaanbaar worden voor ons zelf.

Zodat wij een beter begrip hebben van onze levensdoel en zorgen voor een betere maatschappij geschonken aan onze kinderen.

Dit is de visie van The Good Health Vibration.

Ook ontdekt u in ons aanbod dat er voorstellingen zijn, die wordt uitgevoerd in samenwerking met School Of Universal Life(SOUL).

Samen met mijn neef/mentor Christos Kritikos brengen wij op een respectvolle manier via demonstraties en interactiviteit met het publiek leer rijken levenslessen die bijdrage in het ontwikkelen van uw persoonlijkheid.

Ondertussen is mijn eerste boek uit die onder de schrijvers naam Heart Sparrow te vinden is, titel van het boek is Natural way, The 4 elements.

In het boek ontdekt u de natuurlijke verbinding van u en uw element.

Een kern element of combinatie elementen die u begeleiden tijdens je levenspad, indien u hiervan bewust bent en de balans hierin vind.

Het boek is op verschillende manieren te verkrijgen, bestellen via deze website, Facebook pagina als ook op de workshop Natural way, The 4 elements te verkrijgen.

Ook kunt u op deze website de interactie die in het boek gevraagd wordt in meedelen, zodat we beter kunnen ondersteunen waarin nodig zou kunnen zijn.

 

 

Welkom in de reis door energieën.

Zie voor meer info hieronder de Linken.

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=61550853676106

https://youtube.com/@salvatorealexiou9298?si=Q2oPlrWzfn9hbotx