Met deze workshop gaan we in levende lijve ontdekken waar het boek Natural way, the 4 elements over gaat.
in deze 4 uren durende workshop gaan we de 4 elementen, aarde, water, lucht en vuur beleven.

Dit beleven in 3 verschillende fases zoals je ook in het boek ontdekt.

Spirit, body en mind worden aangepakt in deze interactieve workshop.

U ontdekt hierdoor uw ware natuur kern als ook meer inzicht naar anderen, partner, kinderen, familie, vrienden, collega's.

De workshop wordt telkens besproken op welke locatie.

Indien het bij u door kan gaan is het de actie prijs die u betaald, wat dus een korting is op de normale prijs. 

 

 

 

 

 

Cursus Reiki 1.

€ 120,00

Cursus Reiki 1.

€ 120,00

Geschiedenis Reiki ( het ontstaan).

Inwijding.

Zelfbehandeling.

Anderen behandelen.

En nog leuke extra's.

Cursus boekje.

REIKI COURSE 1.

History Reiki (the origin).
Initiation.
Self-treatment.
Treat others.
And some nice extras.
Course book.

CURSO DE REIKI 1.

Historia Reiki (el origen).
Iniciación.
Autotratamiento.
Trate a los demás.
Y algunos buenos extras.
Cuaderno del curso.

Groeps meditatie

€ 15,00

Groeps meditatie

€ 15,00

In groep doen we gezellig mediatie als ook inzichtkaarten beleven.

Dit kan op locatie bij u zelf of aan The good Health Vibration zelf door gaan.

Dit is bespreekbaar zodat u zelf een keuze kunt maken die voor u een ontspannen gevoel geeft.

Bij The Good Health Vibration is het 12,00 euro bij u 15,00.

GROUP MEDITATION

In group we do mediation as well as experience insight cards.
This can be done at your own location or at The Good Health Vibration itself.
This is negotiable so that you can make a choice that gives you a relaxed feeling.
At The Good Health Vibration it is 12.00 euros with you 15.00.

MEDITACIÓN EN GRUPO

En grupo hacemos mediación y también tarjetas de información sobre experiencias.
Esto se puede hacer en su ubicación o en The Good Health Vibration.
Esto es negociable para que pueda tomar una decisión que le dé una sensación de relajación.
En The Good Health Vibration son 12,00 euros contigo 15,00.

 

 

 

U nodigt vriendinnen/vrienden/familie uit.

Zij brengen een bloemboeket, enkele bloem, plant, cactus, kruidenplant mee.

De keuze ligt bij hun welke uit deze hun aantrekt.

Bij hun aankomst ontvangt u de gasten, zodat u de bloemen/planten in een aparte ruimte kan plaatsen.

Dit om te voorkomen dat ik weet wie met welk bloem/plant aangekomen is.

Ik neem dan ieder bloem/plant waar ik dan de energie en boodschappen ontvang die ik dan uitleg .

De gastvrouw/heer die het organiseert is vrij van betalen.

FLOWER SEANCE AT HOME

You invite girlfriends/friends/family.
They bring a flower bouquet, single flower, plant, cactus, herb plant.
The choice is theirs which one of these attracts them.
You will receive the guests upon their arrival, so that you can place the flowers/plants in a separate room.
This is to prevent me from knowing who arrived with which flower/plant.
I then take each flower/plant where I receive the energy and messages that I explain.
The hostess who organizes it is free of payment.

SEANCE DE FLORES EN CASA.

Invitas a amigos / amigas / familiares.

Traen un ramo de flores, una sola flor, una planta, un cactus, una planta herbácea.
La elección es de ellos cuál de estos los atrae.
Recibirá a los invitados a su llegada, para que pueda colocar las flores / plantas en una habitación separada.
Esto es para evitar que sepa quién llegó con qué flor / planta.
Luego llevo cada flor / planta donde recibo la energía y los mensajes que explico.
La anfitriona que lo organiza es gratuita.U nodigt vriendinnen/vrienden/familie uit bij u thuis.

Wat u uiteraard kan ontvangen die elk hun eigen voorwerp, ring, horloge, etc meebrengen.

Als ook foto in een gesloten envelop met enkel 1 persoon erop.

Deze worden bij mijn afwezigheid op een tafel gelegd, die ik dan ieder zal aanvoelen en de boodschappen hieraan verbonden zal door geven.

De gastvrouw/heer is vrij van betaling.

PHOTOS AND ITEMS READING AT HOME

You invite girlfriends/friends/family to your home.
Which you can of course receive who each bring their own object, ring, watch, etc.
As well as photo in a closed envelope with only 1 person on it.
In my absence, these are placed on a table, which I will then feel each person and pass on the messages associated with them.
The hostess/host is free of payment.

FOTOS Y ARTÍCULOS LECTURA EN CASA

Invitas a novias / amigos / familiares a tu casa.
Que, por supuesto, puede recibir, cada uno con su propio objeto, anillo, reloj, etc.
Además de una foto en un sobre cerrado con solo 1 persona.
Estos se colocarán en una mesa en mi ausencia, que luego sentiré a cada persona y pasaré los mensajes asociados con ellos.
La anfitriona / anfitriona es gratuita.

Cursus Reiki 2

€ 125,00

Cursus Reiki 2

€ 125,00

Verschillen tussen <Reiki 1 en 2.

Symbolen ontdekken en hoe te gebruiken.

Afstand behandeling.

Reiki bij dieren en planten.

En nog meer leuke extra's.

COURSE REIKI 2

Differences between <Reiki 1 and 2.
Discover symbols and how to use them.
Distance treatment.
Reiki in animals and plants.
And even more fun extras.

CURSO REIKI 2

Diferencias entre <Reiki 1 y 2.
Descubra los símbolos y cómo usarlos.
Tratamiento a distancia.
Reiki en animales y plantas.
Y extras aún más divertidos.

Boek waarin je ontdekt welk natuur element in jou verborgen ligt.

Hoe je beter jezelf (h)erkent, beter in je relatie communicatie, studie, job keuze makkelijker wordt.

Je kind beter leert begrijpen als ook interessante oefeningen die je meer in balans brengen.

Leren Reiki les geven.

Het geven aan inwijdingen.

Verdieping van Chakra's.

En nog zoveel meer extra's.

REIKI 3/ MASTER . COURSE

Learning to teach Reiki.
Giving initiations.
Learning  Chakras.
And so many more extras.

CURSO REIKI 3 / MASTER.