Goede doelen, welke?

Omdat we met The Good Health Vibration geloven dat al energie is en verbonden is, kiezen we ook hiervoor uit om verbonden te zijn met Goede doelen.

Naar mate het bedrijf groeit, groeit ook onze samenwerkingen met verschillende goede doelen steunen.

Bij onze voorstellingen die in samenwerking met magicandtravelevents.be  en School of Universal Life wordt uitgevoerd schenken wij, 5 euro per inschrijving die jaarlijks gestort wordt ter ondersteuning in hun groei.

Voor meer info hierrond zie Link : Blinden geleiden honden Genk.

Omdat wij geloven in samenwerking met anderen in plaats van concurrentie.

Indien u ook voorstellen heeft voor bepaalde goede doelen, laat gerust hier wat achter zodat wij kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn voor eventuele samenwerkingen.

 

CHARACTERISTICS, WHICH?

Because we believe with The Good Health Vibration that already energy is and is connected, we also choose to be connected to Charities.

As the company grows, so does our partnerships with various charities. For our performances, which are performed in collaboration with magicandtravelevents.be and School of Universal Life, we donate 5 euros per registration, which is deposited annually to support their growth.

For more information about this see Link : Blind guide dogs Genk.Because we believe in collaborating with others rather than competition.If you also have proposals for specific charities, please leave a comment here so that we can look at the possibilities for possible collaborations.

CARACTERÍSTICAS, ¿CUÁLES?

 

Debido a que creemos con The Good Health Vibration que la energía ya está y está conectada, también elegimos estar conectados a organizaciones benéficas.

A medida que la empresa crece, también lo hacen nuestras asociaciones con varias organizaciones benéficas.

Para nuestras actuaciones, que se realizan en colaboración con magicandtravelevents.be y School of Universal Life, donamos 5 euros por inscripción, que se deposita anualmente para apoyar su crecimiento.

Para obtener más información sobre esto, consulte Enlace: Los perros guía ciegos en Genk.

Porque creemos en colaborar con los demás más que en la competencia.

Si también tiene propuestas para organizaciones benéficas específicas, no dude en dejar un comentario aquí para que podamos ver las posibilidades de posibles colaboraciones.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.