Meditatie in natuurlijke omgeving

€ 25,00

We ontdekken de natuur in hun volle kracht door het bewandelen van verschillende locaties puur in de natuur.

Dit zal plaatsvinden telkens op nieuwe locaties die seizoens gebonden en plaatselijk worden bezocht.

Bij de inschrijvingen wordt duidelijk gemaakt waar het juist zal plaats vinden.

Ook wordt er voorzien voor een drank en wat om te snacken.

Indien u voor gezondheid redenen u zelf voorziet van eten, gelieve door te geven zodat we hier rekening mee kunnen houden.

Dit kan een 2,5 uren tot 3 uren duren naargelang de locatie.

MEDITATION IN NATURAL ENVIRONMENT

We discover nature in its full power by walking through different locations purely in nature.
This will take place each time at new locations that are visited seasonally and locally.
When registering, it will be made clear where it will take place.
Drinks and snacks are also provided.
If you provide yourself with food for health reasons, please let us know so that we can take this into account.
This can take from 2.5 hours to 3 hours depending on the location.